ALCOM Recycling doo, je preduzeće čija je osnovna delatnost otkup, trgovina i izvoz otpadnih metala. 
 
U mogućnosti smo da obezbedimo uslugu kvalitetnog i efikasnog otkupa otpadnih obojenih metala u skladu sa važećim srpskim i evropskim zakonima. 
 
ALCOM Recycling doo, za obavljanje svoje delatnosti poseduje sve potrebne dozvole i saglasnosti izdate od strane nadležnih državnih organa. 
Posedujemo dozvolu za skladištenje neopasnog otpada, kao i integralnu dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije. 
 
Skladišni kapaciteti ALCOM Recycling se nalaze u radno-poslovnoj zoni na samom ulazu u Grad Sremsku Mitrovicu iz pravca međunarodnog autoputa E70. 
 
Maximalni kapacitet skladišta je 800 tn neopasnog otpada u zatvorenom i otvorenom delu. 
 
Sa skladišnim prostorom i ukupnom zemljišnom površinom od 10.000 m2, ALCOM Recycling može da odgovori na svaki izazov i da se nesmetano širi u budućnosti. 

Odlična lokacija našeg skladišta pruža brzu i efikasnu komunikaciju. U našoj neposrednoj blizini se nalaze:

Međunarodni autoput 1 km

Pristanište i plovni put na reci Savi 1 km

Međunarodna železnica 2 km

Carinski terminal 1 km

Aeorodrom "Nikola Tesla" 45 km

Novi Sad 50 km

Beograd 60 km

ALCOM Recycling ima ambicije da postigne najviši stepen kvaliteta u pružanju usluga, da unapređuje uslove za rad i da obezbedi primenu efikasne politike zaštite životne sredine. Uspostavljanje dugoročnih partnerstava sa dobavljačima i kupcima Obezbeđivanje otpadnih materijala najvišeg kvaliteta i pružanje usluga najvišeg kvaliteta, unutar predviđenih rokova, uz konkurentan odnos između cene i kvaliteta.

Vršimo otkup i reciklažu otpadnih metala i to uglavnom: