Mesing je po svojoj strukturi veoma kompaktan metal. Kao kombinacija bakra i cinka ima izuzetne mehaničke karakteristike i svojstva.
Još jedan u nizu otpadnih metala koje otkupljujemo i recikliramo.

Vršimo otkup i reciklažu otpadnih metala i to uglavnom: