ALCOM Recycling doo je preduzeće čija je osnovna delatnost otkup, trgovina i izvoz otpadnih metala.

Vršimo otkup od:

Pravnih lica:

Prilikom otkupa od pravnog lica, izdajemo dokument u skladu sa Zakonom, kao dokaz da je otpadni metal predat ovlašćenom preduzeću (DKO – dokument o kretanju neopasnog otpada)

Fizičkih lica:

Prilikom otkupa od fizičkog lica, izdajemo otkupni list, uz obavezno dostavljanje ličnog dokumenta vlasnika otpada.

ALCOM RECYCLING

aluminium

copper

metal

recycling

I ❤️ ALUMINIUM & COPPER METAL

ALCOM Recycling doo
Teodora Bekića bb
22000 Sremska Mitrovica
Republika Srbija

+381 (0)62 484 264

alcomrecycling@gmail.com

Vršimo otkup i reciklažu otpadnih metala i to uglavnom:

Kako do nas