Po svojim karakteristikama i upotrebljivosti, aluminijum je jedan od metala koji se nalazi u samom vrhu ekoloških meterijala.
Reciklaža aluminijuma omogućuje znatnu uštedu energije koja je potrebna za njegovu proizvodnju, čak do 95% energije.
Time je smanjena emisija ugljen-dioksida i njegov uticaj na životnu sredinu.
Dodatna pogodnost reciklaže aluminijumskog otpada je to što aluminijum ne gubi ništa od svojih važnih karakteristika, niti se oštećuje njegova metalna struktura, pa se može reciklirati neograničeni broj puta.
U našoj poslovnoj aktivnosti i filozofiji, otpadni aluminijum je veoma značajna sirovina.

Vršimo otkup i reciklažu otpadnih metala i to uglavnom: